ΚΑΡΙΕΡΑ

Κ.C. HELLAS - Απασχόληση

Η Κ.C. HELLAS, παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της, προσφέροντας τους παράλληλα ένα ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης.

Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στην εταιρεία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: career@kchellas.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.