Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η K.C. HELLAS, είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων (HellasCert). Οι δραστηριότητες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Πιστοποιήσεις,  Τεχνικοί Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Επιμετρήσεις καθώς και υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Τα στελέχη και το προσωπικό μας, βρίσκονται πάντοτε στην διάθεση σας, να αναλάβουν με συνέπεια και επαγγελματισμό τη διεκπεραίωση κάθε είδους επαγγελματικής ανάγκης.

Η πελατειακή μας βάση, περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων απ’ όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.