Κατάταξη Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

Η Κ.C. HELLAS συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών που διαπιστεύτηκαν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων Κατάταξης Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4276.2014 (ΦΕΚ.Α.155), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε αστέρια κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 216.2015 (ΦΕΚ.Β.10) Απόφασης Υπουργού Τουρισμού και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κλειδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185.2014 (ΦΕΚ.Β.2840) και 91.2015 (ΦΕΚ.Β.69) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού.

Διαβάστε εδώ, την τροποποιητική υπουργική απόφαση, που αφορά στην παράταση προθεσμίας για την επανακατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε το μήνυμα σας στο hotels@kchellas.gr.