ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική της Κ.C. HELLAS (KΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ), σέβεται και παράλληλα προστατεύει στον μέγιστο βαθμό τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επισκέπτονται τον παρόντα ιστότοπο. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφοριά μας παραδώσετε, χρησιμοποιείται καθαρά για επαγγελματικούς σκοπούς και σε κάποια περίπτωση δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.